Historia     Patron      


 

 

 


 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku jest otwarta na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego. Naszym zadaniem jest wyedukowanie i wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do samodzielnego zdonywania wiedzy, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na jego problemy oraz rozwiającego własne zainteresowania.

Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje naukę dwuzmianową pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Zapewniamy miłą atmosferę oraz życzliwy stosunek do ucznia oraz jego rodziców.

Stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego od pierwszej klasy i rozwijania zainteresowań. Uczniowie mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale i pracownie przedmiotowe, w tym: informatyczną, bibliotekę, czytelnię multimedialną, świetlicę oraz dwie sale gimnastyczne.

Sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów, szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, stwarzając atmosferę przyjazną dla ucznia.